ΓΚΑΛΕΡΙ

Η βυζαντινή τέχνη ήταν η τέχνη και τα διάφορα προϊόντα που αναπτύχθηκαν στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η Βυζαντινή τέχνη αναπτύχθηκε για μια χιλιετία, μεταξύ του πέμπτου και του δέκατου πέμπτου αιώνα, πρώτα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹⏹

logo

Εκεί που η φαντασία συναντά το ψηφιδωτό μωσαϊκό, μετατρέποντας το όραμά σας σε μωσαϊκή πραγματικότητα.

Επικοινωνία

28 Οκτωβρίου 7, 7640 Κόρνος, Λάρνακα
+357 96800100, +357 22533293,
+357 99408595